ELISIA
Developer
Ekonomicky a kapitálovo silná, moderná, dynamická developérska spoločnosť, ktorú tvorí tím vysoko špecializovaných odborníkov z oblasti investovania, realitného trhu, stavebníctva, architektúry, inžinierstva, práva a investičnej ekonómie

Prinášame na trh unikátne nehnuteľnosti a investície pre úspešný život, bývanie i podnikanie
O ELISIA DEVELOPER

ELISIA
Developer

Ekonomicky a kapitálovo silná, moderná, dynamická developérska spoločnosť, ktorú tvorí tím vysoko špecializovaných odborníkov z oblasti investovania, realitného trhu, stavebníctva, architektúry, inžinierstva, práva a investičnej ekonómie
Prinášame na trh unikátne nehnuteľnosti a investície pre úspešný život, bývanie i podnikanie

Ponuka
služieb

DEVELOPMENT

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

REALIZÁCIA ZÁHRAD

REGENERAČNÉ ŠTÚDIO

DEVELOPÉRSKY PROJEKT KRÁĽOVA HORA

DEVELOPÉRSKY PROJEKT LEVOČSKÝ PALÁC

DEVELOPÉRSKY PROJEKT KORUNA